znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ŠŤASTNÝ ÚSMEV, n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42168597
Seat
Horný val 11/23, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
9/09
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
07.10.2009
Date of cancellation
09.01.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Rastislav Muščík
    born 19.09.1970
  • Mgr. Lenka Muščíková

Statutory body: Trustee
  • Rastislav Muščík From:07.10.2009To:08.02.2012

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:07.10.2009To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie peňažných prostriedkov
určených na plnenie všeobecne prospešných cieľov a to prevencie,
ochrany, podpory a záchrany zdravia, ako aj rozvoja vzdelávania
v tejto oblasti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |