znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Združenie na boj proti detským onkologickým ochoreniam n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37923951
Seat
Krásno 16, 95843 Krásno, Slovenská republika
Website
Registration number
1/2009 - NF/36
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
03.08.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Martin Urbanec
  • Igor Mano

Statutory body: Trustee
  • Martin Urbanec From:03.08.2009To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:03.08.2009To:

Description of the supported purpose
účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešého účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania detí s onkologickými ochoreniami. V tom sa zameriava najmä na:
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu
- finančnú podporu rôznych akcií v oblasti využitia voľného času detí, najmä detí postihnutých onkologickými ochoreniami, foriem vzdelávania, kurzov, v oblasti zdravotníctva s dôrazom na nové formy liečených postupov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |