znak SR

Register neinvestičných fondov

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov fondu
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU, n. f.
Právna forma
Neinvestičný fond
IČO
42168392
Sídlo
Nám. A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
5/09
Registrový úrad
Okresný úrad Žilina
Dátum vzniku
08.06.2009

Zriaďovatelia (Právnické osoby)
  • Katolícka univerzita v Ružomberku
    Nám. A. Hlinku 1159/60, 03401 Ružomberok
    IČO: 37801279
    Vklad: 100 EUR
Zriaďovatelia (Fyzické osoby)
Osoby pre pre daný neinvestičný fond nie sú uvedené

Štatutárny orgán: Správca
  • Ing. Anna Jurčová Od:08.06.2009Do:26.03.2014
  • Mgr. Františka Hlinová Od:26.03.2014Do:

Účely fondu
Účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný:
a) podporovať vzdelávanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len KU), podporovať študentov, a to aj počas ich študijných pobytov na vysokých školách a iných inštitúciách v zahraničí,
b) podporovať získavanie skúseností vysokoškolských učiteľov KU na vzdelávacích inštitúciách a podujatiach v zahraničí a v Slovenskej republike,
c) v záujme vzdelávania študentov univerzity podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných učiteľov na univerzite,
d) podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov zo zahraničia,
e) prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne KU,
f) podporovať organizovanie exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov KU,
g) podporovať športové aktivity ako súčasti rozvoja osobnosti človeka,
h) podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov a učiteľov KU ako súčasti rozvoja osobnosti študentov,
i) podporovať výpomocou sociálne slabých študentov,
j) podporovať vydavateľskú činnosť KU.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |