znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42168392
Seat
Nám. A. Hlinku 1159/60, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
Website
Registration number
5/09
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
08.06.2009

Founders (Legal persons)
  • Katolícka univerzita v Ružomberku
    Nám. A. Hlinku 1159/60, 03401 Ružomberok
    IČO: 37801279
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Anna Jurčová From:08.06.2009To:26.03.2014
  • Mgr. Františka Hlinová From:26.03.2014To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:08.06.2009To:

Description of the supported purpose
Účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný:
a) podporovať vzdelávanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len KU), podporovať študentov, a to aj počas ich študijných pobytov na vysokých školách a iných inštitúciách v zahraničí,
b) podporovať získavanie skúseností vysokoškolských učiteľov KU na vzdelávacích inštitúciách a podujatiach v zahraničí a v Slovenskej republike,
c) v záujme vzdelávania študentov univerzity podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných učiteľov na univerzite,
d) podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov zo zahraničia,
e) prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne KU,
f) podporovať organizovanie exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov KU,
g) podporovať športové aktivity ako súčasti rozvoja osobnosti človeka,
h) podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov a učiteľov KU ako súčasti rozvoja osobnosti študentov,
i) podporovať výpomocou sociálne slabých študentov,
j) podporovať vydavateľskú činnosť KU.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |