znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TRISTAN n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42168741
Seat
Palackého 4367/13, 03861 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
8/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
11.12.2008
Date of cancellation
19.10.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Iveta Cuprová
  • Valeria Siposova

Statutory body: Trustee
  • Iveta Cuprová From:11.12.2008To:19.10.2016

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:11.12.2008To:

Description of the supported purpose
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania:
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na ochranu a podporu zdravia a vzdelávania zdravotne ťažko postihnutého Tristana Hinda, postihnutého detskou mozgovou obrnou (DMO), najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich jeho právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, na zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti, na podporu liečebných postupov a operácií na území SR i v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |