znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZÁMOK - na podporu deťom z Domova v Bytči, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42168554
Seat
Rázusova 798/52, 01401 Bytča, Slovenská republika
Website
Registration number
7/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
09.12.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • PaedDr. Melania Rešová
 • Anna Koristová

Statutory body: Trustee
 • PaedDr. Melania Rešová From:09.12.2008To:26.11.2010
 • Mgr. Anna Cudráková From:26.11.2010To:21.03.2014
 • Mgr. Júlia Ovčíková From:21.03.2014To:19.10.2016
 • Mgr. Alena Kanisová
  born 19.05.1967
   From:19.10.2016To:19.02.2019
 • Ing. Alžbeta Masnicová
  born 07.01.1966
   From:19.02.2019To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:09.12.2008To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond sa zriaďuje za účelom zlepšenia kvality života detí v domove, rozvoja záujmovej a rekreačnej činnosti a podpory vzdelávania detí z Domova v Bytči.
Ďalej bude podporovať aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, kriminality a inej protispoločenskej činnosti, aktivity zamerané na sociálnu a kultúrnu oblasť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |