znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
SVETLÁ NÁDEJ, n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42167973
Seat
M. R. Štefánika 2618, 02201 Čadca, Slovenská republika
Website
Registration number
4/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
03.10.2008
Date of cancellation
30.06.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marián Malík
  • Martina Rovňaníková

Statutory body: Trustee
  • Martina Rovňaníková From:03.10.2008To:30.06.2016

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:03.10.2008To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond bude združovať peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu ako aj individuálne určenej pomoci v oblasti ochrany a podpory zdravia prevažne onkologických pacientov. Finančné prostriedky z fondu budú poskytované fyzickým osobám postihnutým onkologickým ochorením, ako aj fyzickým a právnickým osobám zaoberajúcim sa pomocou takto postihnutých osôb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |