znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Lienka n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37925172
Seat
Hany Meličkovej 15, 84105 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
187
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
31.03.2008
Date of cancellation
24.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Eliška HLINKOVÁ
  • Branislav ŠÍPKA

Statutory body: Trustee
  • Eliška HLINKOVÁ From:31.03.2008To:19.08.2009

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:31.03.2008To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.
Zameria sa najmä na :
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu,
- podporu liečebných postupov, operácií na území SR,
- skvalitnenie liečebného a pracovného prostredia pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |