znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Konto Miro n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37983547
Seat
Červenej armády 75, 03901 Turčianske Teplice, Slovenská republika
Website
Registration number
1/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
13.02.2008
Date of cancellation
25.06.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Valária Jurášeková
  • Peter Kviatkovský

Statutory body: Trustee
  • Valéria Jurášeková From:13.02.2008To:25.06.2010

Supported purpose
  • PODPORA STAROSTLIVOSTI O POSTIHNUTÉ DETIFrom:13.02.2008To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie peňažných prostriedkov na podporu sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre osobu v bdelej kóme:
- zabezpečenie zdravotnej, materiálnej a technickej pomoci a podpory,
- zabezpečenie liečebnej starostlivosti,
- podpora pri zisťovaní a aplikácii inovatívnych medicínskych metód a postupov,
- podpora pri zabezpečovaní technických, dopravných a iných prostriedkov pre Mira Siguta.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |