znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
SAMKO n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37983504
Seat
Ivachnová 181, 03483 Liptovská Teplá, Slovenská republika
Website
Registration number
4/07
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
20.12.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • František Hric
    born 05.02.1963
  • Ing. Metod Šimun

Statutory body: Trustee
  • Ing. František Hric From:20.12.2007To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:20.12.2007To:

Description of the supported purpose
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania:
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania predovšetkým postihnutého Samka Guniša ako aj iných detí a mládeže postihnutých AV malformáciou a alergiami rôzneho druhu. Tieto slúžia najmä na zaobstaranie rehabilitačných, zdravotníckych pomôcok, ako aj pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, farmaceutických prípravkov, zdravotnícko-rekreačných pobytov a na podporu liečebných postupov a operácií na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |