znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Iskrička nádeje n.f. " v likvidácii"
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37923595
Seat
Mostová 279/9, 95804 Partizánske, Slovenská republika
Website
Registration number
1/2007-NF/29
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
21.09.2007
Date of cancellation
27.03.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zuzana Lihanová

Statutory body: Trustee
  • Zuzana Lihanová From:21.09.2007To:21.09.2012
  • Bc. Zuzana Lihanová From:08.04.2014To:09.05.2017

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:21.09.2007To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravi a vzdelávania detí s onkologickými ochoreniami.
V tom sa zameriava najmä na:
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu
- finančnú podporu rôznych akcií v oblasti využitia voľného času detí, najmä detí postihnutých onkologickými ochoreniami, foriem vzdelávania, kurzov v oblasti zdravotníctva s dôrazom na nové formy liečebných postupov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |