znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Adam - neinvestičný fond
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37983385
Seat
A. Bernoláka 6, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
2/07
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
08.08.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Jana Haščíková
  • Mgr. Jana Dejová Hánová

Statutory body: Trustee
  • Ing. Alena Sobolová From:08.08.2007To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:08.08.2007To:

Description of the supported purpose
Účel fondu je zameraný na všetky aktivity súvisiace s plnohodnotným začlenením zdravotne postihnutého Adama Krupu do bežného života spoločnosti.
Jedná sa o:
- Zabezpečenie zdravotnej, materiálnej a technickej pomoci a podpory.
- Zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti.
- Podpora pri zisťovaní a aplikácii inovatívnych medicínskych metód a postupov súvisiacich so zdravotným postihnutím Adama Krupu.
- Podpora pri zabezpečení technických, dopravných a iných prostriedkov pre zdravotne postihnutú osobu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |