znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Žilinský detský zbor ODBORÁRIK, n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37983300
Seat
Školská 687/43, 01004 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
1/07
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
09.01.2007
Date of cancellation
11.10.2018
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Helena Stromčeková
  • Zlatoň Babík

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Zlatoň Babík From:05.01.2007To:11.10.2018

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:09.01.2007To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je:
1. a) Zachovanie kultúrnych hodnôt v oblasti detského zborového umenia.
b) Poriadanie koncertov detských speváckych zborov.
c) Účasť na súťažiach a prehliadkach detských speváckych zborov v Slovenskej republike a v zahraničí.
2. Napomáhanie rozvoju slovenského detského zborového umenia ako nedeliteľnej súčasti umenia a kultúry na Slovensku:
a) záchranou a propagáciou umeleckých diel v oblasti hudby,
b) podporou tvorby nových umeleckých diel v oblasti hudby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |