znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
SEALE, n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37983237
Seat
Vysokoškolákov 3151/4, 01008 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
3/06
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
26.10.2006
Date of cancellation
29.05.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • SEALE, s. r. o.
  Vysokoškolákov 3151/4, 01008 Žilina
  IČO: 35898232
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Martina Fabová From:26.10.2006To:04.04.2008
 • Ing. Lýdia Linetová From:04.04.2008To:20.11.2012
 • Mgr. Adriana Brziaková From:20.11.2012To:01.12.2015
 • Ing. Roman Grešák
  born 16.11.1969
   From:01.12.2015To:29.05.2017

Supported purpose
 • ROZVOJ A OCHRANA DUCH. A KULT.HODNÔTFrom:26.10.2006To:
 • OCHRANA A PODPORA VZDELÁVANIAFrom:26.10.2006To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond sa zriaďuje za účelom združovania peňažných prostriedkov na všeobecne prospešný účel:
a) podpora a zachovanie kultúrnych hodnôt,
b) rozvoj a uchovávanie duchovných a materiálnych prejavov umenia na Slovensku a území EÚ,
c) organizácia kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú koncerty, výstavy,
d) podpora mladých a perspektívnych umelcov,
e) podpora kultúrnej výmeny v rámci územia EÚ,
f ) rozširovanie slovenského umenia za hranice SR a predstavovanie zahraničných kultúr na území SR,
g) podpora rozvoja tvorivého potenciálu talentov,
h) podpora vzdelávania za účelom zachovania kultúrnych hodnôt,
i) propagácia slovenskej kultúry v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |