znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Livka n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37923340
Seat
Ul. Školská 9, 97201 Bojnice, Slovenská republika
Website
Registration number
2/2006-NF/28
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
22.09.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Iveta Čapliarová
  • Ing. Valéria Maljarčíková, Csc.

Statutory body: Trustee
  • Ing. Valéria Maljarčíková, Csc. From:25.09.2006To:14.06.2007
  • Mgr. Iveta Čapliarová From:15.06.2007To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:22.09.2006To:
  • OCHR. A PODPORA MENTÁLNE POSTIH. DETÍFrom:22.09.2006To:

Description of the supported purpose
1. Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.
2. Úlohou fondu je predovšetkým finančne podporovať liečbu zdravotne ťažko postihnutej Lívie Kočnerovej ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou (DMO) a inak telesne postihnutých na území SR.
3. Prostriedky z fondu budú použité najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich právoplatné a plnohodnotné začlenenie zdravotne a inak telesne postihnutých do spoločnosti, na podporu liečebných postupov a operácií na území SR i v zahraničí a na ozdravovacie pobyty.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |