znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Leonardo, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37924541
Seat
Drieňová 34, 82102 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
177
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
25.09.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing.arch. Martina Luknárová
    born 08.10.1967
  • Irena MRÁZOVÁ
  • Ing. Roman HAŠKO

Statutory body: Trustee
  • Ing. arch. Martina LUKNÁROVÁ From:25.09.2006To:28.05.2013
  • Ing. arch. Martina LUKNÁROVÁ From:28.05.2013To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:25.09.2006To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania zamerané najmä:
- na materiálno-technické zabezpečenie detských domovov a zdravotníckych zariadení,
- na zabezpečovanie potrebných učebných pomôcok, športového náčinia a vecí potrebných pre umeleckú a vedeckú činnosť,
- na modernizáciu a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti,
- na podporu športových, kultúrnych a spoločenských aktivít,
- na podporu rozvoja sociálnych služieb a ochranu a tvorbu životného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |