znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
SVETIELKO POMOCI n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256473
Seat
Pražská 541/8, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/62/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
12.09.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslava Hunčíková

Statutory body: Trustee
  • Miroslava Hunčíková From:12.09.2006To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:12.09.2006To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom združovania finančných prostriedkov na:
a) finančnú a materiálnu pomoc deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám,
b) podporu detských onkologických centier a neziskových organizácií, ktoré pomáhajú deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |