znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Sabinka, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37855204
Seat
Jazdecká 1, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-1/2006
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
07.07.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Imrich Václav

Statutory body: Trustee
  • Imrich Václav From:07.07.2006To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:07.07.2006To:

Description of the supported purpose
1. Fond sa zakladá za účelom podpory výchovy, vzdelávania a duševného rozvoja Sabinky BIGASOVEJ.
2. Z prostriedkov fondu bude uhrádzaná individuálne určená humanitárna pomoc pre jednotlivca - Sabinku Bigasovú, ktorá pri leteckej nehode vojenského lietadla typu Antonov AN-24 Ozbrojených síl Slovenskej republiky 19. januára 2006, stratila svojho otca.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |