znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Delfín, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37924362
Seat
Rajčianska 36, 82107 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
176
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
03.02.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Lenka WINKLEROVÁ
  • Sylvia ZELMANOVÁ
  • Daniela BOŠKOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Lenka WINKLEROVÁ From:03.02.2006To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:03.02.2006To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.
Zameria sa najmä na:
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu,
- podporu liečebných postupov, oparácií na území SR a všetkých európskych štátov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |