znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Cez vedomosti k úspechu, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37924290
Seat
Viedenská cesta 3-7, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
174
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
29.12.2005
Date of cancellation
20.11.2018
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • INCHEBA, a.s.
    Viedenská cesta 3-7, 85101 Bratislava
    IČO: 00211087
Founders (Natural persons)
  • Ing. Alexander Rozin, CSc.
    born 28.10.1950

Statutory body: Trustee
  • Ing. Alexander ROZIN, CSc. From:29.12.2005To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:29.12.2005To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu na podporu vzdelávania na stredných a vysokých školách
- materiálno-technické zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
- finančná podpora žiakov zo sociálne slabších rodín
- finančná podpora formou úhrady alebo príspevku na ubytovanie
- podpora konferencií, školení, seminárov, kurzov, exkurzií a pod.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |