znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
SIMONA n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37855191
Seat
Nemečky 83, 95622 Nemečky, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-3/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
16.12.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Vladimír Matička
  born 22.11.1966
 • Daša Matičková
  born 23.03.1974

Statutory body: Trustee
 • Daša Matičková From:16.12.2005To:

Supported purpose
 • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:16.12.2005To:15.02.2011
 • PODPORA STAROSTLIVOSTI O POSTIHNUTÉ DETIFrom:16.12.2005To:15.02.2011
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:16.12.2005To:15.02.2011
 • PODPORA STAROSTLIVOSTI O POSTIHNUTÉ DETIFrom:15.02.2011To:
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:15.02.2011To:
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:15.02.2011To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie a akumulácia peňažných prostriedkov určených k ochrane podpory zdravia,vzdelávania a podpory telesnej kultúry občanov postihnutých detskou mozgovou obrnou a pohybového ústrojenstva.Hlavne na zaobstarávanie rehabilitačných, zdravotníckych a iných pomôcok uľahčujúcich ich začlenenie do spoločnosti, podporu liečebných postupov a operácii na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |