znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Šťastné deti n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36119814
Seat
Materská škola Ul. Radlinského 10, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2004-NF
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
15.12.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mária Sitárová
  • Mgr. Anna Mikušová

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Anna Mikušová From:15.12.2004To:06.02.2012
  • Slávka Janegová From:07.02.2012To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:15.12.2004To:

Description of the supported purpose
I. Účelom fondu je podporovať práva, záujmy a potreby detí v predškolskom zariadení v MŚ Ul. Radlinského 10, Bánovce nad Bebravou.

II. Neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie týchto všeobecne prospešných účelov:
1. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania a v tom najmä:
a) podporovať talentované deti
b) podporovať deti, ktoré vyžadujú individuálnu vzdelávaciu a výchovnú starostlivosť
c) podporovať všestranný osobnostný rozvoj detí
d) podporovať netradičné formy výchovy a vzdelávania detí
e) podporovať tvrobu zdravého životného prostredia detí

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |