znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
KLUB PRIATEĽOV VODNÉHO PÓLA Komárno, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37855182
Seat
Platanová alej 3935/20A, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-2/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
17.05.2005
Date of cancellation
04.05.2018
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Róbert Ganzer
  • Ing. Gabriel Győry
  • Ing. Tibor Mészáros
  • Ing. Oto Kurucz
    born 31.08.1963
  • Peter Fazekas

Statutory body: Trustee
  • Ing. Tibor Mészáros From:17.05.2005To:04.05.2018
  • Ing. Oto Kurucz From:17.05.2005To:04.05.2018

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:17.05.2005To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je ochrana a podpora zdravia a telesnej kultúry.
Fond bude klásť osobitný dôraz najmä na činnosť zameranú na:
a) rozvoj vodného póla
b) vypracovanie a aktualizáciu koncepcie rozvoja vodného póla,
c) organizovanie športových, kultúrnych, vzdelávacích a náučných podujatí na zabezpečenie financovania vodného póla,
d) získavanie literatúry a metodických postupov zo zahraničia,
spoluprácu s rôznymi tuzemskými a zahraničnými subjektami,
f) budovanie materiálno-technickej základne vodného póla.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |