znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Štart n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37855085
Seat
Hlavné námestie 5/2, 94131 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-2/2003
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
14.02.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ladislav Židík
  • Ing. Ján Goldschmidt

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ján Goldschmidt From:14.02.2003To:01.12.2016
  • Ing. Slávka Kollárová From:01.12.2016To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:14.02.2003To:

Description of the supported purpose
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania žiakov Strednej odbornej školy vo Dvoroch nad Žitavou vytváraním čo najlepších materiálnych podmienok na štúdium zabezpečovaním čo najmodernejších učebných pomôcok, výpočtovej techniky a poľnohospodárskych strojov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |