znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
RUŽA, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36137863
Seat
Liptovský Peter 256, 03301 Liptovský Peter, Slovenská republika
Website
Registration number
9/98
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
07.07.1998
Date of cancellation
08.09.2000
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Terézia Hudecová

Statutory body: Trustee
Persons for non-investment funds are not listed

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:07.07.1998To:

Description of the supported purpose
Združovanie peňažných prostriedkov určených na individuálne určenú humanitnú pomoc pre jednotlivca menom: Mgr. Terézia Hudecová, ktorá sa ocitla v ohrození života následkom choroby s diagnozou C 50. Z prostriedkov fondu budú hradené liečebné náklady zriaďovateľky fondu, najmä v súvislosti s obstarávaním a zakúpením lekárskych úkonov a zákrokov smerujúcich k vyliečeniu osoby, v prospech ktorej sa fond zriaďuje, v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |