znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zdravý život, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31991769
Seat
Hlinkova 3, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/46/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
31.12.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Václav Morávek
  • Ing. Karel Komárek
  • MVDr. Branislav Peťko, CSc.

Statutory body: Trustee
  • MVDr. Branislav Peťko, CSc. From:31.12.2002To:

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:31.12.2002To:
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:31.12.2002To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:31.12.2002To:
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:31.12.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovať peňažné prostriedky predovšetkým pre podporu zdravia, ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu ľudských práv, rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, podporu občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácií v týchto oblastiach, rozvoj spolupráce a porozumenia medzi uvedenými subjektami, podporu výskumu, výchovy a vzdelávania najmä prostredníctvom výskumných, poradenských, publikačných, výchovno-osvetových, kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a konkrétnych manuálnych a duševných aktivít v uvedených oblastiach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |