znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Katka n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256210
Seat
Mäsiarska 41, Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/32/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
25.04.2000

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Ing. Dezider Jančík
  • Mgr. Renáta Mgr. Popíková
  • Mgr. Igor Mgr. Laskovský

Statutory body: Trustee
  • JUDr. Renáta JUDr. Dolanská From:01.07.2005To:04.03.2018

Supported purpose
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:25.04.2000To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:25.04.2000To:

Description of the supported purpose
Účelom je:
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
- rozvoj sociálnych služieb
- poskytovanie individuálne určenej humanitnej pomoci osobám, ktoré sa ocitli v ohrození života

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |