znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Iskierka pomoci n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256198
Seat
Rovníkova 1, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/30/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
03.12.1999

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jarmila Pobjecká

Statutory body: Trustee
  • Jarmila Pobjecká From:23.12.1999To:

Supported purpose
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:03.12.1999To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:03.12.1999To:

Description of the supported purpose
Účelom je ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb na území Slovenskej republiky predovšetkým:
- podpora pri organizovaní vzdelávacích podujatí
- podpora pri organizovaní športových a kultúrno-spoločenských akcií
- pomoc handicapovaným a starým ľuďom združovaním finančných prostriedkov
- podpora pri zabezpečovaní nákupu kníh a časopisov a iných pomôcok pre domovy

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |