znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Taru Internacional n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256058
Seat
Popradská 86, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/17/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.12.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Eduard Poliak

Statutory body: Trustee
  • Eduard Poliak From:30.12.1997To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:30.12.1997To:
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:30.12.1997To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je poskytovať služby mimovládnym organizáciám, obciam a jednotlivcom v oblasti rozvoja a ochrany duchovných hodnôt formou výchovno-osvetových, školiacich a vzdelávacích aktivít, publikačnou a poradenskou činnosťou, vypracovávaním odborných analýz a materiálov a prieskumnou činnosťou. Modelovať znalosti, zručnosti a praktiky úspešných osobností a inštitúcií v rozvinutých krajinách a pomôcť tak zvýšiť efektivitu novovznikajúcich managerov, profesionálov a podnikateľov v strednej a východnej Európe

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |