znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Klub priateľov strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31996469
Seat
Lermontovova 1, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/16/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
29.12.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia klubu priateľov strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej
    Lermontovova 1, 04001 Košice
    IČO: 31996469
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Magdaléna Györiová From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCH. A KULT.HODNÔTFrom:09.01.1998To:
  • PODPORA VZDELÁVANIA A ŠPORTUFrom:09.01.1998To:

Description of the supported purpose
Účelom zriadenia fondu je:
a) podporovať vzdelávanie študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Lermontovovoej 1 v Košiciach (ďalej len škola) a to aj počas ich študijných pobytov na školách a iných inštitúciách v zahraničí
b) podporovať získavanie skúseností učiteľov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na školách, ďalších inštitúciách a podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí
c) v záujme vzdelávania študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných lektorov na škole
d) podporovať získavanie didaktických pomôcok a metodických postupov z domova a zo zahraničia
e) prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne školy
f) podporovať organizovanie jazykových kurzov, exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov školy
g) podporovať športové aktivity na škole, ako súčasti rozvoja osobnosti človeka
h) podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov, učiteľov školy, ako súčasti rozvoja osobnosti študentov
i) podporovať rozvoj duševných hodnôt študentov školy
j) podporovať rozvoj talentu nadaných študentov školy
k) získavať špeciálne učebné programy
l) podporovať pestovanie tradícií školy

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |