znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Samaritan-neinvestičný fond
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
17147212
Seat
Rojkovičova 5, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia Samaritán- Mikulaš Dzurinda
    Rojkovičova 5, 05201 Spišská Nová Ves
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Mikuláš Dzurinda From:23.08.1997To:16.04.2007
  • Mária Čopianová From:16.04.2007To:

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:26.08.1997To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:26.08.1997To:

Description of the supported purpose
Ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov pozostávajúca z:
- pomoci osobám telesne a duševne postihnutým
- pomoci osobám žijúcim v ťažkých sociálnych podmienkach
- zabezpečenia pre tieto osoby:
- vhodné ubytovanie
- primeraného liečenia v zodpovedajúcom zdravotníckom zariadení a úhrady nákladov s tým spojenými
- potrebných liekov, ktoré vyžaduje ich zdravotný stav
- opatrovateľa vykonávajúci opateru pre vyššie uvedené osoby, u ktorých to vyžaduje ich zdravotný stav
- potrebných prostriedkov na výchovu a vzdelanie

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |