znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
SIVI, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
35605987
Seat
Streďanská 1764, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-8/97
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
28.08.1997
Date of cancellation
04.10.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • František Szabo

Statutory body: Trustee
  • František Szabo From:28.08.1997To:27.10.2017

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.08.1997To:27.10.2017

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je pomoc v boji proti civilizačným chorobám a ľuďom v núdzi. Táto činnosť bude zameraná aj na spoluprácu so zdravotníctvom v rámci možností fondu a vyhľadávanie individuálnych prípadov pomoci proti rakovine, AIDS, iné formy nevyliečiteľných chorôb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |