znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Škola - vzdelávania n.f. - v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36083933
Seat
Voderady 250, 91942 Voderady, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NF-43/2005
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
28.04.2005
Date of cancellation
01.05.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Alica Varinská
  • Ing. Miroslav Ryška

Statutory body: Trustee
  • Ing. Miroslav Ryška From:28.04.2005To:21.05.2008

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:28.04.2005To:

Description of the supported purpose
a/ podpora všeobecného a odborného vzdelávania žiakov ZSŠPaP Voderady
b/ prostriedkami fondu prispievať na získavanie jazykových a manuálnych zručností
doma a v zahraničí pre žiakov a pedagogických pracovníkov školy
c/ prostriedkami fondu prispievať na budovanie a ochranu životného prostredia
a ochranu zdravia žiakov
d/ prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne školy
e/ podporovať športové aktivity na škole
f/ podporovať kultúrno-výchovné podujatia žiakov a učiteľov školy
g/ podporovať rozvoj sociálnych služieb
h/ podpora komunikácie so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |