znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
SERVIAM n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36083810
Seat
Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-28/2002
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
03.10.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. František Kosmál
  • Mgr. Gabriela Miklošovičová

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Marta Vozárová
    born 05.12.1971
     From:03.10.2002To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:03.10.2002To:
  • PODPORA A ROZVOJ VZDELÁVANIA A VÝCHOVYFrom:03.10.2002To:
  • PODPORA ROZVOJA ŠPORTUFrom:03.10.2002To:

Description of the supported purpose
- podpora vzdelávania a duchovných hodnôt žiakov
Gymnázia Angely Merici
- prostriedkami fondu prispievať na budovanie a ochranu
životného prostredia a ochranu zdravia žiakov
- prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno- technickej základne školy
- podporovať športové aktivity na škole
- podporovať kultúrno-výchovné podujatia žiakov a
učiteľov školy
- podporovať rozvoj sociálnych služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |