znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Škola 2000 n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36083763
Seat
Horné Orešany 31, 91903 Horné Orešany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-23/2000
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
03.08.2000

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján Kormúth
  • RNDr. Jaroslav Marec

Statutory body: Trustee
  • Anna Rábarová
    born 04.05.1964
     From:03.08.2000To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:03.08.2000To:

Description of the supported purpose
- podpora vzdelávania a výchovy Základnej školy Horné Orešany, technického vybavenia zabezpečenia obnovy učebných pomôcok ako aj prostriedkov na údržbu, investície a celkového rozvoja školy

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |