znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Deťom n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36083704
Seat
Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-17/98
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
20.07.1998

Founders (Legal persons)
 • Kabát a spol. s.r.o., Trnava
  V. Clementisa l 3,, 91701 Trnava
 • MONA TRNAVA s.r.o. v zastúpení Antonom Jedličkom
  V. Clementisa l3, Trnava , 91701 Trnava
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
 • MUDr. Stanislav Križan
  born 07.07.1950
   From:20.07.1998To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:20.07.1998To:

Description of the supported purpose
Pomáhať zlepšiť a skvalitniť zdravotnicku starostlivosť o detských pacientov umiestnených v zdravotníckych zariadeniach, prispievať na materiálne zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia, materiálu ako aj zdravotníckych služieb a materiálnej pomoci pre deti s dlhodobými zdravotnými problémami, vrátane finančného a materiálneho zabezpečenia, vzdelávania zdravotníckeho personálu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |