znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Konto Rasťo n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36083658
Seat
Cukrovarská 757/l 6, 92601 Sereď, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-9/97
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Helena Ďurišová
  • Mgr. Edita Boledovičová
  • Mária Gašparovičová

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Edita Boledovičová
    born 18.02.1948
     From:28.08.1997To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
infividuálna humanitná pomoc - zhromaždenie finančných prostriedkov, ktoré budú použité pre nadobudnutie kopenzačných a iných pomôcok a zariadení, ktorých používanie doporučí odborný lekár a umožnia Rastislavovi Kúnovskému obsluhu, pohyb a matke uľahčia manipuláciu s bezvládnym synom. Ďalším účelom je združovať finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok na prípravu a realizáciu pracovného uplatnenia ako i na ďalšie liečenie, respe. rehabilitáciu s možnosťou v zahraniční s doprovodom matky alebo inej príbuznej dospelej osoby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |