znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Šrobárik, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31992552
Seat
Šrobárova 20, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0037
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
31.12.2002

Founders (Legal persons)
  • Nadácia Šrobárik
    Šrobárova 6878/20, 08001 Prešov
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Eva Orgovánová From:05.09.2005To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:31.12.2002To:

Description of the supported purpose
Podporovať rozvoj vzdelanostnej úrovne žiakov základnej školy a
ďalej vylepšovať materiálne a technické podmienky pre ďalšie
skvalitnenie vyučovacieho procesu vo všetkých oblastiach práce,
vrátane mimoškolskej činnosti na ZŠ Šrobárova, Prešov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |