znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Žiak, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31990541
Seat
Májové námestie 6639/1, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0032
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
10.12.2002

Founders (Legal persons)
  • Nadácia Žiak
    Májové námestie 6639/1, 08001 Prešov
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • PaedDr. Andrej Baláž From:01.07.2005To:21.01.2008
  • Ing. Slávka Kecerová
    born 13.11.1973
     From:22.01.2008To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:10.12.2002To:

Description of the supported purpose
Podporovať rozvoj vzdelanostnej úrovne žiakov základnej školy a ďalej vylepšovať materiálne a technické podmienky pre ďalšie skvalitnenie vyučovacieho procesu vo všetkých oblastiach práce na ZŠ Májové námestie , Prešov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |