znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ŠARIŠ, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36167037
Seat
Budovateľská 6458/7, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0017
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
02.11.1998

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Michal Borecký
  • Ján Saloka
  • Jozef Piroh

Statutory body: Trustee
Persons for non-investment funds are not listed

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:02.11.1998To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je podpora vzdelávania, rozvoj a šírenie duchovných a kultúrnych hodnôt folklornýmoi súbormi, skupinami a jednotlivcami z regionu Šariš v oblasti spevu , hudby a tanca ako aj propagácia, zachovávanie a šírenie ľudových tradícií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |