znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LAUDATIO SENIORUM n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
35518821
Seat
Sídlisko I. mája 73, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Website
Registration number
0011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
23.10.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia LAUDITIO ERUDITIONIS
    Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Ján Kuba From:08.03.2016To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:23.10.1997To:

Description of the supported purpose
Podpora a rozvoj sociálnych služieb
Na dosiahnutie týchto cieľov bude fond sústreďovať finančné prostriedky na účte fondu ,organizovať a finančne zabezpečovať rôzne sociálne programy, organizovať a finančne zabezpečovať sociálno-vzdelávacie exkurzie, organizovať a finančne zabezpečovať športové a kultúrne podajatia pre seniorov,zabezpečovať nákup pomôcok, prístrojov a zariadení v súlade s poslaním fondu,rozvíjať vzájomnú spoluprácu s inštituciámi rovnakého zamerania , oceňovať jednotlivcov a organizácie s najväčším prínosom pre seniorov, ľudí odkázaných na sociálne služby, organizovať dobrovoľné brigády.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |