znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Radomský oltár, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36155659
Seat
Obec Radoma , 09042 Radoma, Slovenská republika
Website
Registration number
0007
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Obec Radoma
    Obecný úrad Radoma , 09042 Radoma
Founders (Natural persons)
  • Andrej Palša

Statutory body: Trustee
  • Ľubomír Pavlišin From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podpora zdravia prostredníctvom podiľania sa na liečbe onkologických ochorení pacientov v pôsobnosti Poliklinického oddelenia klinickej onkologie /POKO/ Poprad a s ním kooperujúcich oddelení NsP Poprad. Okrem toho je účelom fondu podpora vybavenia POKO Poprad pre potreby adekvátneho zabezpečenia diagnostiky a liečby nádorových ochorení v pôsobnosti POKO Poprad.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |