znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZDRAVÉ SRDCE n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31908446
Seat
Hviezdoslavova 1, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Website
Registration number
2/2003
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
17.06.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján Šníder
    born 13.03.1934
  • MUDr. Milota Kašicová
    born 29.07.1961

Statutory body: Trustee
  • MUDr. Milota Kašicová From:28.05.2003To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.05.2003To:

Description of the supported purpose
Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje finančné prostriedky určené na podporu zlepšenia podmienok pre diagnostiku a liečbu chorých pacientov vyžadujúcich špecializovanú a intenzívnu starostlivosť formou materiálneho a technického vybavenia, ako aj podpora zlepšenia pracovných podmienok lekárov a stredného zdravotníckeho personálu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |