znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Žiarsky gymnázialny neinvestičný fond
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31908349
Seat
Ul. J. Kollára 2, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Website
Registration number
2/2001
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
03.07.2001

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jozef Husár
  • Jarmila Kapustová

Statutory body: Trustee
  • Ing. Hedviga Turská From:03.07.2001To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:03.07.2001To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov pre podporu všestranného rozvoja Gymnázia v Žiari nad Hronom:
- v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu,
- v oblasti skvalitňovania a poskytovania vzdelávacích služieb študentom, učiteľom a obyvateľstvu,
- pomoc pri zvyšovaní hospodárskej a technickej úrovne vzdelávacích procesov,
- jednorázová sociálna výpomoc pre študentov na základe doporučenia pedagogickej rady,
- ochrana a tvorba životného prostredia v areáli školy,
- podpora kultúrnych aktivít,
- podpora pohybových aktivít.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |