znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zdravie deťom n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31908306
Seat
Nám. Matice slovenskej 19, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Website
Registration number
4/1999
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
08.07.1999

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Tibor Karásek
  • Ľubica Karásková

Statutory body: Trustee
  • Ľubica Karásková From:08.07.1999To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:08.07.1999To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond sa zriaďuje za účelom podpory a ochrany zdravia a vzdelávania detí s oneskoreným psychomotorickým vývinom, podpory poradenskej činnosti pre tieto deti a ich rodiny v oblasti sociálnej, zdravotnej, v oblasti vzdelávania a využívania voľného času, podpory integrácie postihnutých detí medzi zdravú generáciu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |