znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"Makové zrnká", neinvestičný fond pre deti
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37977784
Seat
Makov 264, 02356 Makov, Slovenská republika
Website
Registration number
6/04
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
06.12.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Elena Rusňáková
  • Mgr. Ján Gašparík
  • Anton Stolárik

Statutory body: Trustee
  • Alena Šupčíková From:06.12.2004To:23.06.2008
  • Ladislav Melicher From:23.06.2008To:16.04.2015
  • Helena Pajerová From:16.04.2015To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:06.12.2004To:
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:06.12.2004To:
  • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:06.12.2004To:

Description of the supported purpose
Účelom a premetom fondu je ochrana a podpora vzdelávania, podpora športu, detí a mládeže, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v obci Makov. Tento účel sa bude napĺňať najmä prostredníctvom organizovania mimoškolskej činnosti, záujmových kultúrnych, športových a spoločenských podujatí Základnej školy Makov a Materskej školyMakov. Ďalej realizáciou pomoci pri modernizácii učebných priestorov, učebných pomôcok, zveľaďovaní školského areálu, športových a verejných priestranstiev v obci Makov. Fond bude napomáhať ochrane prírody a krajiny, zveľaďovaniu životného prostredia, ochrane kultúrnych pamiatok, historických a prírodných zaujímavostí a prírodného bohatstva obce Makov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |