znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Chirurgia n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37905953
Seat
Horný val 23, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
2/04
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
06.09.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Radek Johanes
  • Ing. Vladislav Tamáši
    born 23.09.1947

Statutory body: Trustee
  • Ing. Vladislav Tamáši From:06.09.2004To:02.07.2014
  • Bc. Richard Johanes From:02.07.2014To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:06.09.2004To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je ochrana a podpora zdravia
a vzdelávania a to najmä v rámci:
- chirurgických disciplín,
- diagnostiky – nákup prístrojovej techniky a jej zabudovanie,
- liečby – podpora a rozvoj nových chirurgických a konzervatívnych
metód,
- rehabilitácie – zaistenie rehabilitačných pomôcok a ich zabudovanie,
- vedy a výskumu,
- vzdelávania – zaistenie študijnej literatúry, študijné pobyty,
- výučby – organizovanie sympózií, kongresov,
- osvetovej činnosti – vydávanie bulletinov, prednášková činnosť,
- modernizácia a údržba chirurgických zariadení vrátane nehnuteľností,
- združovanie a poskytovanie finančných prostriedkov pre organizácie
alebo pre jednotlivcov zaoberajúcich sa dobrovoľníckou činnosťou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |