znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TALENTY SLOVENSKA (LAT) N.F. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37905881
Seat
V. Šípoša 4/1, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
1/04
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
06.04.2004
Date of cancellation
07.12.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zdenka Lacková
  • Otília Bartová

Statutory body: Trustee
  • Zdenka Lacková From:06.04.2004To:07.12.2011

Supported purpose
  • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:06.04.2004To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je individuálna pomoc pre tanečnicu latinsko-amerických a moderných tancov Katarínu Lackovú, nar. 27.09.1986 Martin a jej partnera. Sú reprezentačný pár LATINSKO AMERICKÝCH TANCOV na Slovensku a v zahraničí na medzinárodných súťažiach a zahŕňa financovanie tréningov s trénermi doma aj v zahraničí, zakúpenie leteniek, tri až štyrikrát ročne sústredenia doma aj v zahraničí, cestovné a dopravu autom, tanečné úbory, stravu a ubytovanie doma i v zahraničí, platenie tanečných priestorov za účelom trénovania, na zakúpenie hygienických a kozmetických potrieb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |