znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy,CENAA n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37905830
Seat
Mariánske námestie 31, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
3/03
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
10.12.2003

Founders (Legal persons)
  • Nadácia 21.storočia
    Mariánske námestie 48/31, 01001 Žilina
    IČO: 37805878
Founders (Natural persons)
  • Ing. Barbora Marônková

Statutory body: Trustee
  • Ing. Barbora Marônková From:10.12.2003To:10.01.2007
  • Ing. Milena Prekopová From:10.01.2007To:

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:10.12.2003To:

Description of the supported purpose
Fond bude poskytovať prostriedky predovšetkým na:
a) realizáciu projektov v oblasti integrácie SR do NATO a EÚ,
b) spolupráca s partnerskými inštitúciami NATO a EÚ realizovanú na Slovensku a v tretích krajinách v oblasti politickej a
ekonomickej bezpečnosti obyvateľstva,
c) podporu medzinárodných rozvojových projektov,
d) podporu budovania demokratických inštitúcií v transformujúcich sa krajinách,
e) podporu vzdelanostnej úrovne a sociálneho rozvoja obyvateľstva v SR, Kazachstane alebo celkovo,
f) podporu projektov výstavby infraštruktúry v zaostalých a vojnou zničených oblastich juhovýchodnej Európy, východnej
Európy a strednej Ázie,
g) projekty v spolupráci s rôznymi medzinárodnými organizáciami v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a nových hrozieb
bezpečnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |