znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LIPKA - Fond na podporu Detského domova v Necpaloch,n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36149802
Seat
Žabokreky 207, 03840 Žabokreky, Slovenská republika
Website
Registration number
4/00
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
06.09.2000
Date of cancellation
18.12.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Janka Žilinská
  • Martin Pokorný

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Janka Žilinská From:06.09.2000To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:06.09.2000To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond sa zriaďuje za účelom zlepšenia sociálno- spoločenského postavenia detí z Detského domova v Necpaloch, zlepšenia kvality života v detskom domove získaním finančných prostriedkov na pomoc pri dokončovaní novostavby detského domova a podporu chovancov detského domova po ukončení ústavnej výchovy pri zabezpečovaní ubytovania a pri uplatňovaní sa v plnohodnotnom živote.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |