znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LL hokejový klub n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36137901
Seat
Lúčanská ulica 191/12, 01311 Lietavská Lúčka, Slovenská republika
Website
Registration number
2/99
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
21.04.1999

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľuboš Chmeliar
  • Vladimír Chmeliar
  • Ing. Robert Masár

Statutory body: Trustee
  • Vladimír Chmeliar From:21.04.1999To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:21.04.1999To:

Description of the supported purpose
Učelom neinvestičného fondu je ochrana a podpora zdravia v rámci korčuľovania a hokejového športu žiakov,dorastencov a dospelých. Z prostriedkov fondu budú financované: 1. Prevádzka a údržba prírodného klziska v Lietavskej Lúčke. 2. Nákup a zaobstarávanie hokejového výstroja pre členov LL ho- kejového klubu. Taktiež nákup hokejových palíc,pukov a iných pre ľadový hokej potrebných pomôcok. 3. Hradenie nákladov pri účasti hokejových mužstiev žiakov, do- rastu a dospelých v majstrovských súťažiach riadených okres- ným, krajským alebo slovenským zväzom ľadového hokeja. Tak- tiež hradenie nákladov pri účasti hokejových mužstiev na turnajoch v rámci celého Slovenska. 4. Prenájom ľadových plôch na Zimnom štadione v Žiline,prípadne na inom ZŠ v okruhu 50 km mimo okresu Žilina.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |